ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД Армеец
Застраховката е доброволна. Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец” носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване. Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 50 000 EUR.


Застраховки, важащи в цял свят с възможност за 24-часов асистънс и денонощен телефон с оператор на български език.

Европа – препоръчителна застрахователна премия – 10 000 евро на човек – цена от 0.45 евро на ден на човек.

Турция, Тунис, Египет, Дубай – препоръчителна застрахователна премия – 5 000 евро на човек – цена от 0.35 евро на ден на човек.

Екзотични и далечни дестинации – препоръчителна застрахователна премия - 25 000 евро на човек – цена от 0.75 евро на ден на човек.

Възможност за застрахователна премия от 15 000 при цена от 0.55 евро на ден на човек и 20 000 евро на цена от 0.65 евро на ден на човек.

Отстъпки за деца, пътуващи с един или двама родители.
Намаления за групи и специални условия за лица над 70 години.


Застраховката “Отмяна на пътуване” на ЗАД „Армеец”
Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.