НОВИНИ

ПРОЕКТ:  Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Бенефициент:
ЛИМАНОВА ТРАВЕЛ ЕООД
Номер на проект:
BG16RFOP002-2.092-0331-C01
Обща стойност: 415,47 лв., от които 353,15 лв.
европейско (85%) и  62,32 лв. национално съфинансиране (15%).
 
Начало:
21.12.2020 г.
Край:
21.03.2021 г.

 

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на панадемията от COVID-19, засягат най-силно именно тези предприятия.


Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

 

Резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект за оперативно финансиране за преодоляване  на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020